کتاب ها

تگ : کتاب

...

مرتب سازی :

خرید کتاب های تاریخ ایران ارزان و مطمئن

تاریخ ایران به دوران پیش از تاریخ باستانی با هزاران سال سابقه و تمدن‌هایی نظیر الاموت، الامرا، الامد و... برمی‌گردد. ایران همچنین از دوران ماد، آخمنید، ساسانی، اسلامی، صفویه، قاجاریه و پهلوییه نیز گذر کرده است. در این دوران، ایران به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و تاثیرگذارترین فرهنگ‌های جهان محسوب می‌شود. باستان‌شناسی اثرات تمدن‌های باستانی را در ایران مشاهده می‌کنند و گفته می‌شود که تمدن‌های مهمی مانند ایلامیان، الاموتیان، مادیان، آخمنیدیان، ساسانیان و... در ایران بوجود آمده‌اند. در دوران اسلامی، ایران به عنوان یکی از مهمترین مراکز فرهنگی و مذهبی اسلامی شناخته شد و تاریخ ایران در این دوره به شکل قابل توجهی تغییر کرد. بعضی از دوران مهم و تاثیرگذار این دوره شامل دوره سلجوقیان، دوره ایلخانی، دوره تیموری، صفویه و قاجاریه است. در دوره صفویه، دولت صفوی که از طریق اسلام شیعی در ایران بوجود آمده بود، تلاش کرد تا ایران را به یکی از بزرگترین قدرت‌های جهان تبدیل کند. شاه عباس بزرگ، یکی از مهمترین حکام این دوره بود که به ساخت بناهای معروفی نظیر مسجد شاه در اصفهان، باغ‌های عالی‌قاپو و چهارباغ‌های خاوری اصفهان مشغول بود. در دوره قاجاریه، ایران زیر سلطه قاجاریان بود که به صورت امپراتوری تشکیل شده بود. در این دوره، برخی از تحولات مهم ایران شامل شروع رشد تجارت و تولید نفت و همچنین دسترسی به فناوری‌های جدید مثل تلگراف و راه‌آهن بود. در دوره پهلوییه، ایران تحت حکومت شاه محمدرضا پهلوی بود. این دوره با تلاش برای توسعه صنعتی و تحولات اقتصادی همراه بود، اما با توجه به تعارضات سیاسی و اجتماعی، در سال 1979 با انقلاب اسلامی به پایان رسید. در کل، تاریخ ایران به عنوان یکی از قدیمی‌ترین تمدن‌های جهان، شامل دوران‌های مختلف و تحولات چشمگیری است که به فرهنگ و تمدن ایران امروزی تأثیر گذاشته‌اند.