کتاب ها

تگ : کتاب

روان شناسی

مرتب سازی :

خرید کتاب های روان شناسی ارزان و مطمئن

روانشناسی علمی است که به بررسی رفتار، عملکرد، تفکر، شخصیت و روانیات انسان می‌پردازد. این علم به دنبال فهم و توضیح عواملی است که رفتار و عملکرد انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهند و به شناخت عواملی که باعث تغییر رفتار و عملکرد انسان می‌شوند می‌پردازد. برخی از شاخه‌های روانشناسی عبارتند از: 1. روانشناسی شناختی: به بررسی فرآیندهای شناختی مانند حافظه، توجه، ادراک، یادگیری و تفکر می‌پردازد. 2. روانشناسی تربیتی: به بررسی روش‌های تربیت و آموزش افراد می‌پردازد. 3. روانشناسی شخصیت: به بررسی فرآیندهایی که شخصیت انسان را شکل می‌دهند مانند رفتارهای اجتماعی، اعتقادات و ارزش‌ها می‌پردازد. 4. روانشناسی اجتماعی: به بررسی رفتارهای اجتماعی انسان و تأثیرات اجتماعی بر رفتار و عملکرد افراد می‌پردازد 5. روانشناسی بهداشت: به بررسی روابط بین سلامت روانی و فیزیکی افراد و نقش روان در بهبود سلامت فیزیکی می‌پردازد. 6. روانشناسی بالینی: به بررسی اختلالات روانی و روش‌های درمان آن‌ها می‌پردازد. 7. روانشناسی جنایی: به بررسی رفتارهای جنایی و اختلالات روانی مرتبط با آن‌ها می‌پردازد. 8. روانشناسی ورزش: به بررسی تأثیر ورزش بر روان و شخصیت افراد و رفتارهای ورزشی می‌پردازد. به طور کلی، روانشناسی به صورت گسترده‌ای بررسی رفتارها و عملکرد انسان را بررسی میکند و شاخه‌های مختلفی دارد که هر کدام نیز از جنبه های مختلفی برخوردارند.